Søk opp Namdal Harehundklubb på Facebook

Husk gratis åpenprøve til nye medlemmer som ikke har gått prøve før. Startavgift ellers, kr 400 hos oss. Lykke til!

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE NAMDAL HAREHUNDKLUBB

Vi vil ønske alle medlemmer velkommen til årsmøte på Tino’s i Namsos den 21.05.16 kl 17.00. Klubben spanderer en enkel middag på alle medlemmer som kommer. Namdalsutstilling er tidligere på dagen på sagbruksmuseet.

Saksliste:

1.     Godkjenning av innkalling og saksliste

2.     Valg av møteleder og referent

3.     Årsmelding

4.     Regnskap

5.     Aktiviteter siste og neste år

6.     Skal Namdal harehund klubb fortsatt bestå?

7.     Geografiske grenser for klubben, evt økonomiske overføringer i forhold til det.

8.     Valg

 

Andre saker til årsmøte må meldes innen 13.05.16. til kasserer@namdalhhk.dk , innmeldte saker vil kunngjort på facebookgruppa

Årsmelding 2015 for Namdal harehund klubb

-         Årsmøte 07.03.15

-         Namdalsutstillinga

Sagbruksmuseet ble valgt til område for utstillinga også i 2015. Litt vanskeligere å finne, men færre begrensninger og flere muligheter har blitt avgjørende for valget av sted. Dommer var Per Harald Sivesind. Han bedømte 23 harehunder og fant ut at dunker Streif Av Harafjell, tilhørende Sheila Rao, hadde det beste eksteriøret. Den gikk videre og vant BiS-kåringa i konkurranse med fuglehundene. Hamilton Ira til John Andre Sverkmo fulgte som 2. BiG. Godt representert i toppen av våre medlemmer

-         Tort&Svie

Vi hadde vår årlige tur til Tort og Svie på trening/sosialt, hadde også et forsøk på ekstraordinært årsmøte samme helg uten at man kan si å ha lyktes spesielt bra med det

-         Jaktutvalget

Jaktprøveåret 2015/2016. Året har vært ganske så heftig i NamdalHHK, vi var arrangør av DM, EP, ÅP og rådyrrenhetsprøve. Når det gjelder DM så ble Roma til Trond Revhaug prøvevinner. Som som ett pluss så stilte hele 3-tre stykk fra klubbens egne rekker å det har vel aldri skjedd.  Håvard med sin Dunker - Jon Andre med sin Hamilton - å undertegnende med sin Finne. Det ble vel ikke som vi håpet for noen av oss. EP der var det 8 påmeldt, Per Magne Rønning med sin dunker ble prøvevinner. Må også GRATULERE Håvard å Frk FRYD med jaktchampionatet. Takker for et travelt jaktår.

-         Økonomi

2015 ble et greit år økonomisk. Grunnen til at regnskapet viser ca 30000kr negativt resultat er at oppgjøret for DM fra NKK ble forsinket og kom på 2016 regnskapet.

 

                                                                                                           For styret Lars Kjetil Amdal

 Forslag til nytt styre fra Ole Johan Eivindsen


Funksjon

Valgt 2015

Forslag 2016

Styre

 

 

Formann 2år

John Andre Sverkmo.

Øyvind Kristiansen

Styremedlem/Nest Formann 2år

Lars Kjetil Amdal

Kåre Einmo

 

Styremedlem/Kasserer/Sekretær/ 2år

Oddbjørn Johnsen

Stein Evensen

 

Styremedlem/Leder Jaktprøvekomité 2år

Håvard Amdal

Ole-Johan Eivindsen

Styremedlem/ Leder Utstillingskomité 2år

Håkon Valen

Sheila Rao

1. Vara

Joralf Wik

Janne Dahlskjær Kristiansen

2. Vara

Bjørnar Eidem

Martin Drevatne

 

 

 

Revisorer 1 års valg

 

 

Revisor 1

Rune Arstein

Torbjørn Sæterhaug

Revisor 2

Bente Hestø

 

Nils Kristian Hansgård

1. vara

Bertil Nyheim

Janne Dahlskjær Kristiansen

Valgkomité 2års valg

 

 

Leder

Tor Eidem

Torbjørn Sæterhaug

Medlem

Bjørnar Eidem

Martin Drevatne

Medlem

Håkon Valen

Nils Kristian Hansgård

1. Vara

Odd Heia

Janne Dahlskjær Kristiansen

Jaktprøvekomité

 

 

Leder

Håvard Amdal

Ole-Johan Eivindsen

Medlem

Øyvind Kristiansen

Øyvind Kristiansen

Medlem

Joralf Vik

Kåre Einmo

Medlem

Kjetil Hermannstad

Sheila Rao

Medlem

John Andre Sverkmo

Stein Evensen

Utstillingskomité

 

 

Leder

Håkon Valen

Sheila Rao

Medlem

Rune Arstein

Janne Dahlskjær Kristiansen

Medlem

Lars Kjetil Amdal

Ole-Johan Eivindsen

Medlem

Hege Flak

Øyvind Kristiansen

Medlem

Bjørnar Eidem

Stein Evensen

Medlem

Bjørnar Sagvik

XX

DM Overhalla 31 okt og 1nov


21 hunder stiller på prøve.

Vi bruker Skogmo gjestgiveri som base og anbefaler overnatting her.

https://www.facebook.com/Skogmo-Gjestiveri-203643723014780/ 

 Tlf 989 94 900


Spørsmål?

Joralf Vik: 971 56 917 (Jaktprøveansvarlig i klubben)

 

NamdalsUtstilling

Namdalsutstillinga!

NHKF arrangerer hundeutstilling!

Også i år arrangerer vi utstilling for alle raser med tilknytning til Norske Harehundklubbers Forbund! Her har du mulighet for å få bedømt din hunds eksteriør, og konkurrere om premiegrader, sløyfer og rosetter. Dette er også viktig for avlsarbeidet i rasene.

Under arrangementet vil det også være mulig å delta på Barn & Hund, med påmelding på dagen.

Ikke glem å melde på din hund innen fristen, så håper vi å få se deg der!

Barn & Hund!

Gi barnet anledning for å vise frem sin/deres hund med kommentarer fra dommer. Her er det ingen krav til rase, og alle får premie!


Påmelding:

På Web gjennom terminlisten på NKK.no

Eller manuell påmelding via brev eller telefon

Priser:

Før 25. Mars375,-

Utsatt påmelding 475,-

Manuell påmelding pluss 65,-


betales på konto nr: 44485006580

 

Frist – 25. mars

(utsatt påmelding t.o.m 12. April)


Dommer:

Per Harald Sivesind


Namdal Harehundklubb forening

Kontakt ang. Arrangement:
Håkon Valen: +47 480 66 391

http://www.namdalhhk.dk/

http://www.nhkf.net/

Dato:25. April, 2015

Tid:10.00

Sted:Sagbruksmuseet, Namsos

Innkalling Årsmøte


Velkommen til årsmøte for alle medlemmer i Namdal Harehundklubb. Møtet vil bli holdt på Tino's i Namsos Lørdag 07.03.15 kl. 16.00 Ta gjerne med deg partner eller nye mulige medlemmer.

Klubben spanderer pizzabuffé på medlemmer, følge betaler maten selv, ca. 150kr. Det er mulighet for å leie rom hvis det passer bedre å kjøre hjem dagen etter.


Sakliste:

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste.

 2. Valg av møteleder og referent.

 3. Årsmelding.

 4. Regnskap.

 5. Aktiviteter, siste og neste år.

Evaluering, innspill.

 1. Valg.


DiskusjonÅrsmelding 2014 for Namdal Harehundklubb


 • Årsmøtet 16.feb. 9 medlemmer tilstede.

 • Namdalsutstillinga 26.april. Det var i år med 11 Beagler, 5 drevere, 6 støvere, 3 hygen og 6 dunkere. Hamiltonstøver Arja til Mikal Kulseth ble BIG og BIS.

 • Dommermøte på Grong 16.aug.

 • Laksefiske i Namsen 16.aug. 5 medlemmer samlet seg for fiske, god grillmat, og hyggelig samvær. Vi var heldige med været, og laks fikk vi også, selv om størrelsen ikke var all verden.

 • Tort og Svie -tur på Harran. 5-7 sept. 7 medlemmer ble med inn til Fiskumfjellet for hundetrening. Kjempe fint vær, god stemning, og det ble flere hareloser.

 • Småhundprøve 25-26 okt. 4 dommere. 3 Beagler og 2 drevere stilte.Ellers vil vi få gratulere Rino (finskstøver) til Joralf Wik med jaktchampionat.


Da var årets Tort og Svie-tur over.
Vi var heldige med både været og forholdene. Herlig å se hundene jobbe, og flere var heldige og fikk sett harene!     Kjetil Hermanstad laga knallgod mat på fredagskvelden, og lørdagen blei det grilling. Kjempe koselig helg!   

Laksefiske 16.08.2014.

Årets laksefiske hadde vi på sentrumsvaldet på Grong. Vi var heldige med været, men fisken var ikke bitevillig. 
Dommeroppdateringen ble holdt på Grong gård, og etterpå ble det fisking, jaktprat, og god grillmat. 

Namdalsutstillinga 2014
Godt vær og god stemning på sagbruksmuseet under utstillinga. Takk til alle som bidro med påmelding og arrangement.

Finn resultater under "Utstilling"

Årsmøte
Årsmøte er avholdt med 9 medlemmer tilstede.

Referat fra årsmøte for 2013, Namdal Harehundklubb, 16. februar 2014

Saker

<!-     1.   Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste godkjent

<      2.     Valg av møteleder og referent

Møteleder Kjetil Hermanstad

Referent Oddbjørn Johnsen

3.       Årsmelding

Kjetil Hermanstad orienterte.

4.       Regnskap

Oddbjørn Johnsen orienterte. Regnskap 2013 er revidert, og godkjent på styremøte. Dressurbånd er hos Håvard Amdal

5.      Aktiviteter

·         Utstilling:

Håkon orienterte. Det er en skoleklasse som er engasjert til å hjelpe og gjennomføre utstillinga. Forventningene til utstillinga i 2014, er som tidligere år. Styremøte etterspør mer markedsføring.

·         Fisketur i Namsen, ref. årsmelding. God stemning og godt arrangert. Det kom ønsker om å videreføre denne turen, som begynner å bli en tradisjon.

·        Hyttetur Fiskumfjellet, ref. årsmelding. Kjetil tilbyr hytta for turer fremover også. Styremøte går inn for å videreføre tradisjonen.  Turen 2014, blir 5-7 september. Det dommermøte i forbindelse med turen.

·       Jaktprøver. Håvard orienterte. Klubben har søkt; småhundprøve, eliteprøve og åpenprøve. Overhalla ble diskutert som en god plass til å arrangere eliteprøve.

·         Det kom fram ønsker om å utdanne flere dommere i klubben til å stille på jaktprøver.

·         Håvard og en til reiser på RS NHHKF 2014

<!-6.       Valg.

Det tas et medlemsmøte i forbindelse med turen til Fiskumfjellet. Der må det legges en plan for videre drift, evt avvikling.

 

Laksefiske 2013

Det ble en dag med fint vær og godt fiske. Det ble tre lakse og en flatfisk. Fiskene var kanskje ikke så store, men fiskerne var ikke mindre stolte av den grunn:-) 

Vi var 12 stk som var med hele eller deler av dagen. 

Takk til Kjetil som hadde ordnet vald, båter og grillhytte!