Jaktprøver 2019

ÅP: 1. september - 23. desember

ÅP fast: 18.-20./10-2019 (Utsatt klubbmesterskap 2018)

SP: 25. - 27. oktober (Klubbmesterskap EP 2019)

EP: 21. - 24. november (Klubbmesterskap SP 2019)

 

 

Revidert dommeropplæring i PP