Jaktprøver 2019

ÅP: 1. september - 23. desember

SP: 25. - 27. oktober

EP: 21. - 24. november