Årsmøte 11. mai 2022

Innkalling til Årsmøte 2022 i Helgeland- og Namdal Harehund-klubb.

Helgeland- og Namdal Harehund-klubb avholder Årsmøte den 11. mai på Milano i Mosjøen kl. 18:00

 Saksliste:                                                                                  

  1. Åpning av årsmøtet v/leder                                   
  2. Godkjenning av innkalling                                      
  3. Valg av ordstyrer/referent/tellekorps                 
  4. Valg av to til å underskrive protokoll                   
  5. Årsmelding (se vedlegg)                                         
  6. Regnskap (se vedlegg)                                            
  7. Budsjett (se vedlegg)                                              
  8. Kontingent 2023                                                      
  9. Innkomne forslag
  10. Valg

Innkalling med utfyllende saksliste er sendt pr. e-post til alle medlemmer

Første interne høring!

Første runde med høring ang. revidering av jaktprøvereglene er sendt ut, se dokumentet under. Vi kjører nå intern høring og ønsker ditt forslag til hva du mener bør endres.

Hvilke konkrete endringer ønsker du på nåværende jaktprøvereglement?

Send det snarest, og senest 10. februar, til vår sekretær olejohaneivindsen@hotmail.com

I forbindelse med jaktprøvene på Dønna 17.-20. februar blir temaet tatt opp og sammenfattet. Etter det har vi eventuelt enda tid til en intern høringsrunde til før endelig frist.

Styret

Høringsbrev 1 revisjon jaktprøver

Administrator til hjemmesida ønskes sårt!

Hjemmesida vår er dårlig oppdatert og gjenspeiler ikke den økende aktiviteten vi har. Er det noen i medlemmsmassen som kunne tenkt seg oppgaven så ta kontakt med styret🙂🙂

Dommersamling 2021

Dommere og dommerelever/dommeraspiranter kalles med dette inn til dommersamling på Hammaren 10. - 12. september. 

Møte i dommerkollegiet avholdes lørdag ettermiddag 11. september etter innkomst.

Ta med hund, personlig utstyr, sovepose, børse, tørrmat og drikke. Klubben holder overnatting + middag fredag og lørdag. Dommerelever/-aspiranter må ta med utdanningskortet.

Ny Æresmedlem!

Kjetil Hermanstad er utnevnt til Æresmedlem av Årsmøtet! Kjetil har i sitt lange medlemskap lagt ned et massivt arbeide for klubben. Han har også i flere perioder vært styremedlem og Formann. Vi Gratulerer!

All info på E-post!

Etter styrevedtak 3. mai 2020 vil all informasjon mellom styret og medlemmene sendes kun på E-post. Det gjelder også innkalling og saksliste til Årsmøte. Alle medlemmer oppfordres derfor til å oppgi sin E-post adresse på sin "Min Side" hos NKK, da det er oppgitt adresse fra medlemsadministrasjonen vi bruker.

Styret