Årsmøte 16.03.2019

Årsmøte blir avholt på Trones Hotell lørdag 16. mars kl. 16:00

Vanlige årsmøtesaker og valg.

Innkomne saker/forslag må være styret/valgkomiteen i hende innen 02.02.2019.

Personlig innkallelse til alle medlemmer med saksliste og vedlegg kommer på e-post innen 23.02.2019.

                                                                                                    Styret.

 

                                                                                       

Jaktprøver januar, februar og mars 2019

25.-27. januar arrangerer vi klubbmesterskap som ÅP samlet. Prøven avholdes i Hattfjelldal med hovedkvarter på Bergum i Susendal. Ved ledig plass kan også ikke-medlemmer starte hunden sin. prøven er åpen for både støvere og beagle/drever.

21.-24. februar arrangerer vi EP for støvere.

1. januar - 31. mars avholdes det ÅP separat. Januar og februar for hare og rev, mars bare for rev.

Vi ber om at ALLE harehundklubbenes medlemmer oppdaterer e-postadressene sine på «Min side».  Legg ut oppfordringen på hjemmesider og Facebook!

I raseringer og harehundklubber tilsluttet NHKF er det +/- 1500!! medlemmer som har feil e-postadresse i NKK-systemet.

  • Har ikke medlemmet «Min side» kan medlemsansvarlig i harehundklubben legge inn e-postadresser i klubbadministrasjon.
  • Medlemsansvarlig får ikke endret e-postadressa hvis medlemmet er registrert som bruker av «Min side».

 

Med vennlig hilsen

Logonhkf

Norske Harehundklubbers Forbund
Mette Køhler Bjørkkjær
sekretær

NHKF oppfordrer til nettvett!

Norske harehundklubbers Forbund oppfordrer til Nettvett!

Alle klubber oppfordres ta opp nettvett og etiske retningslinjer på dommersamlingene sine denne høsten! Det skrives mye upassende på sosiale media av våre jaktprøvedommere og andre tillitsvalgte, og dette kan ikke fortsette. Harehundklubbene må ta tak i problemet med sine medlemmer. De aller fleste er flinke på nettvett, men de få «verstingene» ødelegger for alle andre. Link til etiske retningslinjer på og regelverk for nettvett på NKKs hjemmeside:

http://web2.nkk.no/filestore/Jakt_og_bruks/Prvearrangrer/NY2016_IBRUK.pdf

http://web2.nkk.no/filestore/Strategiske_dokumenter/Webpolicy.pdf

Førstegangsprøve

Vi har hatt en tradisjon i klubben med at den første starten på prøve for hund har vært gratis. På siste årsmøte ble det etter gjennomgang av driftsmidler i klubben, og for å prøve å få økonomi til å drifte klubben, besluttet at denne ordningen opphører, inntill klubbens økonomi tilsier at ordningen kan innføres.

Det blir ikke billigere å arrangere tiltak i en liten klubb. Alle utgifter stiger hvert år og vi er tvungen til å justere oss underveis.

Vi har prøvd forskjellige tiltak, men ønsker oss "sponsorer" som kan gi sitt bidrag for å gi mere rom for aktiviteter. Så hvis det er noen der ute som ønsker å profilere seg mot våre medlemmer, kan de ta kontakt med Klubbens leder Sten Evensen.

Hugo Henriksen