Tillegg til veileder Covid-19 jaktprøver, foreløpig gjeldende til 18. januar 2021

Dommere må merke seg at ved ÅP separat er det dommer som er ansvarlig for at alle Covid-pålegg overholdes. Merk også at dommer må kjøre i egen bil.

Høstlotteriet er trukket!

1. Tracker Artemis - Gustav Rogstad

2. Elektrisk klosliper - Steinar Bakken

3. Elektrisk klosliper - Kent Oskar Johansen

4. Termosflaske - Håkon Valen

GRATULERER!!!

Årsmøte 2021 kunngjøres:

Mosjøen onsdag 10. mars 2021.

Frist for forslag til saker og kandidater til valg er 11. februar 2021 og sendes til sekretær olejohaneivindsen@hotmail.com

Sittende styre er på valg og i tillegg skal to nye styremedlemmer velges, to varamedlemmer, valgkommite og revisor.

Endelig innkalling kommer på e-post til hver enkelt medlem innen 24. februar 2020 med tid, sted, saksliste og innstilling til valg.

Styret

Veileder CV-19 for jaktprøver i NHKF høsten 2020

Deltagere på dommersamling og jaktprøver plikter å sette seg inn i innholdet i veilederen.

Polarsirkelprøven avlyst i år også.

Norrbotten Beagleklubb avlyste Polsircelprovet i fjord høst pga. hundediareen, og spilte arrangørballen videre til Finske Lapplands Beagleklubb som har avlyst høstens Polcirkelprov pga coronapandemien. Det vil bli gjort en avgjørelse mellom klubbene hvem som ev. skal arrangere neste år. Di opprinnelige vedtak og avtaler er at prøven skal gå på omgang mellom våre tre klubber/land, så i utgangspunktet forventer vi at både Norrbotten Beagleklubb og Finske Lapplands Beagleklubb arranger hvert sitt år før vi igjen skal avholde prøven.

Dommersamling og dommerutdanning 11.-13. september!

Våre dommere kalles inn til Dommersamling på Hammaren helgen 11.-13. september.

Nye dommerkandidater møter samtidig for teorikurs og elevarbeider.

Vi starter opp med teori fredag 18:00, praktisk dømming og elevarbeider lørdag, mere teori lørdag ettermiddag/kveld, og praktisk dømming og elevarbeider søndag. Det er anledning å jakte alle dager. Jaktkort må ordnes av hver enkelt: https://www.inatur.no/jakt/539afb3be4b050dec536c47f/helgelandskortet-smavilt-statskog

Det blir lagt inn møte i dommer/-aspirantkollegiet og styremøte m.t.p. oppnevnelse av jaktprøvekommite, hvordan høstens prøver skal arrangeres, og datoer for søknad om jaktprøver vinter og høst 2021

Pålagte koronatiltak gjennomføres.

Styret.

All info på E-post!

Etter styrevedtak 3. mai 2020 vil all informasjon mellom styret og medlemmene sendes kun på E-post. Det gjelder også innkalling og saksliste til Årsmøte. Alle medlemmer oppfordres derfor til å oppgi sin E-post adresse på sin "Min Side" hos NKK, da det er oppgitt adresse fra medlemsadministrasjonen vi bruker.

Styret

Jaktprøver høsten 2020, nytt fra 7. mai:

Nytt fra NKK og FHI er at vi etter vedtak gjeldende fra 7. mai vil kunne avholde alle våre terminfestede jaktprøver! En konsekvens av retningslinjer kan bli at både EP og SP må gå som spredt uten samling.

Norsk Kennel Klub har for jaktprøvesesongen 2020/2021 gitt dispensasjon fra kravet om at hund skal være utstillings premiert for å kunne delta på jaktprøve . Eventuell oppnådd premiering blir ikke stambokført før utstillings premiering er oppnådd. NB kravet om minimum 15 mnd alder ved prøvestart gjelder fortsatt.

Dermed får våre juniorer og unghunder som nå ikke får stilles ut starte på prøve allike vel!

Årsmøte 2020 avlyst og sittende styre fungerer frem til Årsmøte 2021.

Bakgrunn:

«Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles. Herunder kommer årsmøter, kurs, treninger og konkurranser. …

Gitt den ekstraordinære situasjonen, kan lovmalen/ klubber/ forbunds lover avvikes…

Gitt situasjonen vil det også gis anledning til å avlyse årsmøte for 2020. Beslutningen må tas av den enkelte klubbs styre. I slike tilfeller vil sittende styre bli i rollen til neste års årsmøte. Dersom styreleder vil tre ut av vervet går nestleder inn som leder inntil ny leder er valgt. Hvis et styremedlem vil tre ut av sitt verv, vil vara tre inn. Et varamedlem kan kun tre inn for et styremedlem – ikke leder eller nestleder.

NKK oppfordrer alle klubber og forbund til å informere sine medlemmer om vedtak de gjør om endringer vedrørende årsmøte. Det anmodes om at medlemmer respekterer alle avgjørelser klubbens/forbundets styre gjør i denne sammenheng»

Situasjon:

Vår Leder Stein Evensen, Nestleder Martin Drevatne og styremedlem Hugo Henriksen trakk seg fra styret og alle verv den 14.01.2020. Vi takker for innsatsen!

Resten av styret blir sittende i 2020 og har den 13.03.2020 konstituert seg slik:

Leder og sekretær: Ole-Johan Eivindsen

Nestleder og kasserer: Kim Johnny Brennhaug Fløtnes

Styremedlem: Kim Frode Stene

Varamedlem: Thomas Lundestad.

Styret har vedtatt å avlyse årsmøtet for 2020.

                                                                                                                                                             Styret.