Kontingent har forfalt

Medlemmskontingentene har forfalt, og de som ikke betaler den for 2018 blir automatisk strøket som medlem. Gå til "Min side" på www.nkk.no hvor du vil finne "krav" og veiledning for betaling.

Bekjentgjøring av Årsmøtedato

Dato for Årsmøte i Helgeland- og Namdal harehundklubb er 15.03.2018

Forslag til saker og forslag til kandidater til valget må sendes valgkomiteen minst fire uker før årsmøtedato.

Fullstendig innkalling med saksliste, møtested og møtetid bekjentgjøres medlemmene innen to uker før årsmøtedato.

Styret

Forskningshjelp på hare ønskes!

Høyskolen i Innlandet (tidl. Høyskolen i Hedemark) ønsker forskningshjelp til sitt forskningsprosjekt "Haren, generalistpredatorer og klima".

Se: https://www.inn.no/prosjektsider/evenstad-naeringssenter/vaare-prosjekter/hareklima

Og Tidsskriftet "Harehunden" nr. 1 2017 side 16 og 17, spesielt siste avsnitt.

Her kan alle bidra til at det utvikles viktige databaser: Send inn det du har av harebilder, gamle og nye, merket med ditt navn, sted, dato og årstall til: hareklima@gmail.com

Det kan også selvsagt sendes inn bilder av levende harer, f.eks bilder av harer på groen.

NHKF oppfordrer til nettvett!

Norske harehundklubbers Forbund oppfordrer til Nettvett!

Alle klubber oppfordres ta opp nettvett og etiske retningslinjer på dommersamlingene sine denne høsten! Det skrives mye upassende på sosiale media av våre jaktprøvedommere og andre tillitsvalgte, og dette kan ikke fortsette. Harehundklubbene må ta tak i problemet med sine medlemmer. De aller fleste er flinke på nettvett, men de få «verstingene» ødelegger for alle andre. Link til etiske retningslinjer på og regelverk for nettvett på NKKs hjemmeside:

http://web2.nkk.no/filestore/Jakt_og_bruks/Prvearrangrer/NY2016_IBRUK.pdf

http://web2.nkk.no/filestore/Strategiske_dokumenter/Webpolicy.pdf