Jaktprøver for neste sesong!

Søknadsfrist for jaktprøver neste sesong er 15.oktober. Jaktprøveutvalget ønsker innspill fra medlemmer angående hvilke prøver som ønskes, og på hvilke datoer, til mailadresse olejohaneivindsen@hotmail.com frist 8. oktober.

 

Invitasjon til Polarsirkelprøven

Vi ber om at ALLE harehundklubbenes medlemmer oppdaterer e-postadressene sine på «Min side».  Legg ut oppfordringen på hjemmesider og Facebook!

I raseringer og harehundklubber tilsluttet NHKF er det +/- 1500!! medlemmer som har feil e-postadresse i NKK-systemet.

  • Har ikke medlemmet «Min side» kan medlemsansvarlig i harehundklubben legge inn e-postadresser i klubbadministrasjon.
  • Medlemsansvarlig får ikke endret e-postadressa hvis medlemmet er registrert som bruker av «Min side».

 

Med vennlig hilsen

Logonhkf

Norske Harehundklubbers Forbund
Mette Køhler Bjørkkjær
sekretær

Kontingent har forfalt

Medlemmskontingentene har forfalt, og de som ikke betaler den for 2018 blir automatisk strøket som medlem. Gå til "Min side" på www.nkk.no hvor du vil finne "krav" og veiledning for betaling.

Forskningshjelp på hare ønskes!

Høyskolen i Innlandet (tidl. Høyskolen i Hedemark) ønsker forskningshjelp til sitt forskningsprosjekt "Haren, generalistpredatorer og klima".

Se: https://www.inn.no/prosjektsider/evenstad-naeringssenter/vaare-prosjekter/hareklima

Og Tidsskriftet "Harehunden" nr. 1 2017 side 16 og 17, spesielt siste avsnitt.

Her kan alle bidra til at det utvikles viktige databaser: Send inn det du har av harebilder, gamle og nye, merket med ditt navn, sted, dato og årstall til: hareklima@gmail.com

Det kan også selvsagt sendes inn bilder av levende harer, f.eks bilder av harer på groen.

NHKF oppfordrer til nettvett!

Norske harehundklubbers Forbund oppfordrer til Nettvett!

Alle klubber oppfordres ta opp nettvett og etiske retningslinjer på dommersamlingene sine denne høsten! Det skrives mye upassende på sosiale media av våre jaktprøvedommere og andre tillitsvalgte, og dette kan ikke fortsette. Harehundklubbene må ta tak i problemet med sine medlemmer. De aller fleste er flinke på nettvett, men de få «verstingene» ødelegger for alle andre. Link til etiske retningslinjer på og regelverk for nettvett på NKKs hjemmeside:

http://web2.nkk.no/filestore/Jakt_og_bruks/Prvearrangrer/NY2016_IBRUK.pdf

http://web2.nkk.no/filestore/Strategiske_dokumenter/Webpolicy.pdf

Førstegangsprøve

Vi har hatt en tradisjon i klubben med at den første starten på prøve for hund har vært gratis. På siste årsmøte ble det etter gjennomgang av driftsmidler i klubben, og for å prøve å få økonomi til å drifte klubben, besluttet at denne ordningen opphører, inntill klubbens økonomi tilsier at ordningen kan innføres.

Det blir ikke billigere å arrangere tiltak i en liten klubb. Alle utgifter stiger hvert år og vi er tvungen til å justere oss underveis.

Vi har prøvd forskjellige tiltak, men ønsker oss "sponorer" som kan gi sitt bidrag for å gi mere rom for aktiviteter. Så hvis det er noen der ute som ønsker å profilere seg mot være medlemmer, kan de ta kontakt med Klubbens leder Sten Evensen.

Hugo Henriksen