Årsmøte 2020 avlyst og sittende styre fungerer frem til Årsmøte 2021.

Bakgrunn:

«Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles. Herunder kommer årsmøter, kurs, treninger og konkurranser. …

Gitt den ekstraordinære situasjonen, kan lovmalen/ klubber/ forbunds lover avvikes…

Gitt situasjonen vil det også gis anledning til å avlyse årsmøte for 2020. Beslutningen må tas av den enkelte klubbs styre. I slike tilfeller vil sittende styre bli i rollen til neste års årsmøte. Dersom styreleder vil tre ut av vervet går nestleder inn som leder inntil ny leder er valgt. Hvis et styremedlem vil tre ut av sitt verv, vil vara tre inn. Et varamedlem kan kun tre inn for et styremedlem – ikke leder eller nestleder.

NKK oppfordrer alle klubber og forbund til å informere sine medlemmer om vedtak de gjør om endringer vedrørende årsmøte. Det anmodes om at medlemmer respekterer alle avgjørelser klubbens/forbundets styre gjør i denne sammenheng»

Situasjon:

Vår Leder Stein Evensen, Nestleder Martin Drevatne og styremedlem Hugo Henriksen trakk seg fra styret og alle verv den 14.01.2020. Vi takker for innsatsen!

Resten av styret blir sittende i 2020 og har den 13.03.2020 konstituert seg slik:

Leder og sekretær: Ole-Johan Eivindsen

Nestleder og kasserer: Kim Johnny Brennhaug Fløtnes

Styremedlem: Kim Frode Stene

Varamedlem: Thomas Lundestad.

Styret har vedtatt å avlyse årsmøtet for 2020.

                                                                                                                                                             Styret.