Polarsirkelprøven, rasemesterskap beagle!

9. oktober 2021 i Rovaniemi. For kvalifiserte beagler.

https://www.facebook.com/groups/307640205966845/

https://norrbottensbeagleklubb.se/

http://www.lapinbeagle.fi/352165283

Rasemesterskapet er en vennskapskamp mellom Helgeland- og Namdal Harehund Klubb (HNHK), Norrbottens Beagleklubb (NBK) og Finske Lapplands Beagleklubb (Lapin Beaglekerho).

Prøven ble arrangert for første gang av HNHK i 2018. I 2019 ble den avlyst pga. hundediareen, og i 2020 avlyst pga. Covid-19. I 2021 planlegger Finske Lapplands Beagleklubb å avholde prøven.

Beaglemesterskapet rangerer kun resultater oppnådd på hare.

HNHK tar ut sine hunder etter følgende regler. Kun en hund pr. eier/husstand med mindre det er færre enn fullt lag pmeldt:

1. NJCH, eller hund som er kvalifisert til N JCH, med 3x1. hare. Yngre foran eldre.

2. Hund med minst 2 x 1. premie hare. Yngre foran eldre.

3. Hund med 1 x 1. premie hare. Yngre foran eldre.

Det kåres sammenlagt lagvinner og individuell vinner, som premieres som «Vinnerlag» og «Vinner individuell». 

                                                                                                                      Komitéen