Polarsirkelprøven, rasemesterskap beagle!

Rasemesterskapet er en vennskapskamp mellom Helgeland- og Namdal Harehund Klubb (HNHK), Norrbottens Beagleklubb (NBK) og Finske Lapplands Beagleklubb (Lapin Beaglekerho).

Prøven arrangeres for første gang av HNHK på Dønna 8. og 9. desember 2018, med base på Dønnes Gård. Prøven går over to dager, men kun en start pr. hund. Det inviteres fire hunder fra hver klubb, 12 starter totalt. Beaglemesterskapet rangerer kun resultater oppnådd på hare.

HNHK tar ut sine hunder etter følgende regler. Kun en hund pr. eier/husstand med mindre det er færre enn fire påmeldte:

1. NJCH, eller hund som er kvalifisert til N JCH, med 3x1. hare. Yngre foran eldre.

2. Hund med minst 2 x 1. premie hare. Yngre foran eldre.

3. Hund med 1 x 1. premie hare. Yngre foran eldre.

 Mesterskapet benytter poengregler og rangeringsregler for SP. Premielos oppnådd med hovedlos på rev/rå/hjort kan premieres i.h.t. prøvereglene, men teller ikke med i konkurransen. Det kåres sammenlagt lagvinner og individuell vinner, som premieres som «Vinnerlag» og «Vinner individuell».

Prøvehelgen blir både en vennskapskamp, et beaglefaglig treff, og en sosial sammenkomst. Derfor forutsettes det at deltagerne er til stede hele helgen med oppmøte senest kl. 21.00 fredag kveld for åpning av prøven, presentasjon av deltagerne og trekking av prøvedag, terreng og dommer. «Ledig dag» benyttes til guiding av våre gjester rundt om på Dønna.

Pakkepris er kr. 3000,- inkludert to netters overnatting, frokost, matpakke og termosfylling begge dager, jegermiddag lørdag, middag søndag, påmeldingsavgift og terrengleie.

Påmelding sendes til olejohaneivindsen@hotmail.com innen 1. november 2018. Ved bekreftet plass settes beløpet «pakkepris» inn på kto. 44485006580, merket med navn og reg.nr.

                                                                                                                      Komitéen