Våre Championer

NJCH Balder til Rune Arstein

NJCH Løkki til Håvard Amdal

NUCH Toya til Øyvind Kristiansen

NJCH NUCH A Hunting Steffie til Øyvind Kristiansen

NJCH NUCH IntUCH Anja til Øyvind Kristiansen

NUCH Siv til Torbjørn Sæterhaug

NJCH Odin til Ole-Johan Eivindsen

NJCH Madonna til Ole-Johan Eivindsen

NJCH Pang til Jan Arve Myrmo

NUCH Lucie til Ole-Johan Eivindsen

NJCH NUCH Isak til Hugo Henriksen

NJCH River Race Saga til Kåre Einmo

NJCH Rino til Joralf Wik

NJCH Totom til Lars Kjetil Amdal

NUCH Tortåsen's Samba til Arne Dahlmo

NJCH SJCH NUCH SUCH FiUCH IntUCH Streif av Harafjell til Sheila Rao

NJCH JF Frøken Fryd til Håvard Amdal

NJCH SJCH NUCH SUCH Skredbekken's Arlanda Quinzey til Kehinde Karlsen

NJCH Sørperla's Eley til Runar Korsvik

NJCH MT Svarten til Stein Evensen

NUCH SUCH NJCH Maihaugen's Stål til Rune Arstein

NUCH SUCH INT.UCH NJCH Støverskogen's Taiga til Martin Drevatne