Klubbens Æresmedlemmer

Øyvind Kristiansen og Håvard Amdal

Helgeland- og Namdal Harehundklubb har to Æresmedlemmer: Håvard Amdal og Øyvind Kristiansen.