Klubbens Æresmedlemmer

Øyvind Kristiansen og Håvard Amdal

Helgeland- og Namdal Harehundklubb har fire Æresmedlemmer: Joralf Wik, Bjørnar Eidem, Håvard Amdal og Øyvind Kristiansen.